Zapraszamy ponownie w maju 2017. roku!

Ewentualne pytania prosimy kierować na bartosz.cieluch@gmail.com

Do zobaczenia!